โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

Read more

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสะเดา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,985.-

Read more

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งที่ 1

Read more

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1

Read more

สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 8 อัตรา

สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

Read more