สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

Read more

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 5

Read more

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน

Read more

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

Read more

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสะเดา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,985.-

Read more

แขวงทางหลวงยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

แขวงทางหลวงยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศแขวงทางหลวงยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก) ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 461.18

Read more

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลพุนพิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลพุนพิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

Read more

ศาลจังหวัดเบตง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

ศาลจังหวัดเบตง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,070บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1)

Read more

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1- 5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานโภชนศาสตร์

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Read more